Referat fra årsmøte Skogn IL 2020

Årsmøtet i Skogn IL ble avholdt onsdag 17. juni 2020 på Reemyra klubbhus Samtlige åtte særidrettsgrupper i idrettslaget var representert og presenterte årsmelding, regnskap og budsjett for 2019-sesongen. Kort oppsummering […]

Treninger Skogn IL sykkel

Bjørn Odin Vist, Jan Arve Svendgård og Arild Hegdal hadde møte om treningsopplegget den 10/5. Jan Arve har satt opp et bra opplegg. Han vil legge ut hver søndag på Facebook for […]

Skogn IL åpner Reemyra stadion!

Skogn IL har nå besluttet å åpne Reemyra Stadion for fotballaktivitet igjen. Selv om ingen idrettsarrangement blir gjennomført før tidligst 15.juni, ser vi at barn og unge trenger fysisk aktivitet. […]

Coronaføringer i Skogn IL

Helsedirektoratet har som kjent utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås. Det åpnes imidlertid nå for idrettsaktivitet om man […]