Årsmøte

Fastsatt til 28. mai.

Tid: kl. 19.00.

Sted: Klubbhuset på Reemyra,