Dommeroppsett

Hei nu er det sett opp dommere til alle kampene i vårsesonen. Trenere / Oppmenn må ta kontakt med en aktuelle dommer dagen før kamp  LYKKE TE 🙂