Klar for TV-aksjonen!

Fra søndag kl. 15 går vi ut med bøssene til kretsene Finne og Skogn i forbindelse med årets TV-aksjon. Ruteoppsett finner du her: TV Aksjonen 2014 – Ruteoppsett . For de som skal gå på Skogn vil dere få med kart som viser hvilke hus dere skal gå innom.

Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelp. De skal benytte alle midler til et prosjekt som har til hensikt å skaffe 1 million mennesker varig tilgang til rent vann. Dette er et tiltak som man har god erfaring med og som ikke minst er effektivt, målrettet og praktisk. Pengene går til vannprosjekter i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Tanzania.

For våre kretser ble resultatet fra bøsseinnsamlingen i 2013 slik (økning fra 2012 i parantes):

Skogn:  kr. 49.000,-  (+ 9,1 %)

Finne:  kr.    8.750,-   (+ 3,2 %)

I tillegg kommer alle bidrag gitt med giro, tlf, m.m., noe vi ikke har oversikt over. Vår oppgave er å gi alle innbyggerne i våre kretser muligheten til å gi, men det m være lov å håpe at givergleden er minst like stor som i fjor.