Oppdatering av lagssidene

Det er flott hvis trener/lagleder for de aldersbestemte lagene kan legge ut info om treningstider, link til tabell, lagsbilder mm. Hvis noen ikke har fått tilgang til å redigere lagssiden, send en mail til Thore Jensen hvor du skriver at du er trener/lagleder for lag xxx og ønsker brukernavn og passord til lagssiden.