Litt info nå før jul

Svømmehallens åpningstider følger skoleruta. Siste gang før jul blir derfor onsdag 17.12.2014.

Siste runde med idrettskole før jul blir tirsdag 09.12.2014