Vellykket evalueringsmøte

12 mai var trenere og lagledere samlet til evalueringsmøte for siste sesong.

Her kom det fram både hva man synes har fungert bra i året som har gått og hva som kan forbedres.

Referat ligger under dokumenter