Hopptreninger

Vi fortsetter med hopptreninger mandager og onsdager kl. 18.00. Alle er velkommen, flotte forhold i bakkene.