Medlemskap i Skogn IL – sykkelgruppa

For å bli medlem i sykkelgruppa, så må du også være medlem i Skogn IL hovedlaget. Det forventes at alle som deltar på Skogn IL sine sykkeltreninger betaler treningsavgift til sykkelgruppa og medlemskontingent til hovedlaget. Totalt kr 300,-.

Følg bruksanvisning «Bli medlem».

Medlemskap må betales før lisens kan løses.