Vi må gå foran som gode eksempler i trafikken

Det har kommet noen reaksjoner på syklister i Skogn drakter.

Husk derfor på:

– Følg trafikkreglene

– Hvis aktsomhet, også når du sykler på gangveier

– Vær hyggelig og høflig mot dine medtrafikanter