Nye vedtekter

Skogn IL Håndball har på ekstraordinært årsmøte vedtatt nye vedtekter gjeldende umiddelbart. Du vil her finne et utdrag av de mest presserende paragrafene nå før sesongstart. Ønskes vedtektene i sin helhet sendes en mail til [email protected] (leder). Paragraf fire sier følgende om treningsavgiften;

§ 4 TRENINGSAVGIFT
§ 4.1 Treningsavgiften betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere treningsavgift. All treningsavgift skal være betalt ved siste frist satt av styret. Medlemmer som ved denne frist ikke har betalt treningsavgift får ikke spille kamper for klubben.

Paragraf elleve omhandler økonomi og regnskap;

§ 11.2 Klubben plikter å bruke den til enhver tid gjeldende hovedbankforbindelse til sine bankkonti (pr. d.d. Åsen Sparebank).
§ 11.3 Ved ønske om å opprette egen lagskonto gjøres dette av to ansvarlige på det enkelte lag. Ved forespørsel plikter lagansvarlige å framlegge gyldig oversikt over lagets konto.
§ 11.4 Hvert lag plikter å betale klubben 12% av inntjente sponsorinntekter. Ved mer enn 50.000 kr. i inntjente sponsormidler, skal laget betale klubben 15%.

Styret ser behovet for å få klubbfølelsen tilbake og jobber hardt for å fremme denne, bl.a. gjennom deling av sponsorinntekter. Vi minner også om at Skogn Håndball er en klubb som består på en grunnmur av dugnadsarbeid og felles innsats, noe den alltid har gjort og alltid skal gjøre. Sammen skal vi ta klubben videre!