Pressemelding

Grunnet uenigheter om veien videre har sportslig leder og hovedtrener i Skogn Håndball, Bøje Kamp, dessverre valgt å fratre sine verv i klubben. Klubben har ikke økonomisk grunnlag for å kunne tilby den stillingen han ønsker, noe som har resultert i at han selv har sagt opp sin kontrakt med umiddelbar virkning. Vi ser på dette som svært leit for klubben, men ønsker samtidig Bøje all lykke til videre.

Styret ønsker nå ro for å finne nye løsninger og vi ber om forståelse for at mye skal på plass de neste dagene. Ytterligere informasjon vil komme fortløpende og henvendelser vil bli besvart på raskest og best mulig måte.

For styret,
leder Kristine Sandberg