Dommerkurs 2016

invitasjon-rekrutteringsdommerkurs

Det arrangeres dommerkurs i november, og alle som er interessert i å dømme nier og elleverfotball oppfordres til å melde seg på. Målet med kurset er å gi deltakere  grunnleggende kunnskaper i spilleregler og retningslinjer, og å bli kvalifisert til å dømme kamper i fotballkretsens regi. Mer informasjon om kurset er i vedlagte invitasjon.