Nytt styre i Skogn IL hovedlaget

Årsmøtet i Skogn IL hovedlaget ble avholdt den 30. mars kl. 1900 på Reemyra klubbhus.

Årsmøtet i Skogn IL hovedlaget ble avholdt den 30. mars kl. 1900 på Reemyra klubbhus.

Referat:

PÅ REEMYRA KLUBBHUS KL 19.00

Tilstede: Øystein Veske, Harald Røstad, Gina Søraker, Stig Søraker, Svenn Frøseth, Sofia Roos, Amund Saxrud, Raymond Holthe, Tine Ringstad, Gunnar Brenne, Johan Helge Sandberg, Ann Helen Sørmo, Bjørn Ståle Eikrem og Audhild Svendgård. 14 stemmeberettiget.

*Godkjenning av møteinnkalling. Er annonsert i avis og på hjemmeside. Godkjent.

* Valg av ordstyrer og referent. Øystein Veske stiller seg til disposisjon som ordstyrer og velger Audhild Svendgård som referent. Begge godkjennes av årsmøtet.

Sak 1: Behandle gruppenes årsmeldinger

Årsmeldinger ble lagt fram og presentert av de ulike gruppenes representanter. Noen grupper var ikke representert på årsmøtet og må derfor legge fram sine årsmeldinger på førstkommende styremøte. Alle fremlagte årsmeldinger ble godkjent og det ble godkjent at Styrkeløft, alpint og hovedlaget legger frem sine årsmeldinger på førstkommende styremøte.

Sak 2: Behandle gruppenes regnskap i revidert stand.

Det er grei økonomi i alle grupper. Følgende regnskap har ikke vært innom revisor: Håndball, alpint og hovedlaget. De øvrige gruppenes regnskap ble godkjent. Håndball, alpint og hovedlaget må legge fram sine regnskap, godkjent av revisor, på første styremøte. Samt at alpint må få ført regnskapet fram til 31.12.16, dvs. perioden mellom 1. juli og 31. desember 2016.

Sak 3: Behandle innkomne forslag og saker.

Ingen innkomne saker innen fristen. Men det ytres ønske om ett felles system for registrering av medlemmer. Dette skal tas opp og behandles av styret.

Sak 4: Fastsette kontingent.

Det er ønske om å fortsette med de beløpene vi har i dag. Dvs 200,- for familie, 100,- for enkeltmedlem og 50,- for barn/ungdom under 19 år.

Sak 5: Vedta budsjett.

Kun fotball hadde fremlagt budsjett for neste år. Dette ble godkjent. Idrettsskolen og friidrett hadde en muntlig gjennomgang av sine budsjetter, men må fremlegge disse for godkjenning på første styremøte. Det gjelder også for skigruppa, sykkel, håndball, styrkeløft, alpint og hovedlaget.

Sak 6: Bestemme lagets organisasjon.

Vi har tidligere hatt 5 personer i styret, men neste styre vil bestå av 6 personer. Dvs. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer.

Sak 7: Velge følgende tillitsvalgte:

Leder Stig Søraker , velges for 1 år – enstemmig valgt.

Nestleder Erlend Malum, velges for 2 år – enstemmig valgt.

Sekretær Johan Helge Sandberg, velges for 2 år – enstemmig valgt.

Kasserer Svenn Frøseth, velges for 2 år – enstemmig valgt.

Styremedlem Mette Ringstad, velges for 1 år – enstemmig valgt.

Styremedlem Sofia Roos, velges for 2 år – enstemmig valgt.

  1. Revisorer Per Viborg og Jon Aarnseth. Det var usikkerhet rundt valget av revisor da vedkommende som har spurt disse om de ønsket å fortsette sitt verv. Nytt styre avklarer med Per og Jon om de har takket ja til å fortsette som revisorer.
  2. Godkjenne de valgte gruppestyrene: alle fremlagte styrer ble godkjent. Styrkeløft og alpint var ikke tilstede og må presentere sine styrer på første styresmøte.
  3. Valgkomite på 3 medlemmer

Håvard Lundsvoll for 2 år, Rita Johnsen for 1 år og Ann Helen Sørmo for 1 år.

Valg av Øystein Veske og Stig Søraker for å signere protokoll.

Skogn 30.03.2017  Audhild Svendgård