Årsmøte Skogn IL Handball

Årsmøte for Skogn IL Handball avholdes onsdag 29. mars kl 1800 i kantinen i Skognhallen.

Innmelding av saker til Raymond Holthe, [email protected], innen 24. mars.

Alle medlemmer av Skogn IL Handball er hjertelig velkommen og oppfordres til å møte.

Mvh

Styret