Lokalkortet Innherred

Skogn IL Fotball sin felles dugnad sesongen 2017.Salg av Lokalkortet Innherred

                                           

Dette til inntekt til generell drift av fotballklubben. Noen av utgiftene som kan nevnes er:

Drift og vedlikehold av bane og anlegg. Strøm, kommunale avgifter, påmelding av lagene, dommerutgifter. Samt nedbetaling av lån på kunstgressbanen.

Det deles ut 2 kort pr spiller for salg. Max 4 pr familie.

Betaling av kortene som i 2017 er kr 250,- pr kort samles inn av lagleder som igjen overfører samlet betaling til fotballgruppa sin konto. Frist for oppgjør er satt til 16.06.17. Byr dette på utfordringer ta kontakt.

 

Link til hva lokalkortet er.