BLI GRASROTGIVER!

VIL DU VÆRE MED Å GI SKOGN IL NYE MULIGHETER?

VIL DU VÆRE MED Å GI SKOGN IL NYE MULIGHETER?

Skogn IL har i mange år mottatt en god sum penger takket være dere som er grasrotgivere. Pengene blir fordelt på gruppene i idrettslaget slik at store og små på Skogn kan dra nytte av midlene.

HVA ER GRASROTANDELEN?
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. DU kan velge at SKOGN IL skal få 5 % av din spillerinnsats. Dvs. at dersom du tipper for 100 kr, går 5 kr til klubben hjerte ditt banker for.
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax-lodd og Extra. Skogn IL oppfordrer ikke til økt pengespill, men vi håper at dere som tipper vil gi være med å gi 5 % av tippebeløpet til idrettslaget.

HVORDAN BLI GRASROTGIVER TIL SKOGN IL?
For å delta må du være kunde hos Norsk Tipping. Du må tilknytte deg SKOGN IL hos en av Norsk Tippings kommisjonærer eller logge deg inn på  Norsk Tippings nettside. Søk opp ønsket grasrotmottaker (Skogn IL), og velg «tilknytt». Du kan kun være tilknyttet én grasrotmottaker til enhver tid.

Bli med å gi klubben vår mulighet for nye løft, bli grasrotgiver i dag!