Nytt klubbhus på Reemyra

Styret i hovedlaget informerer om prosessen rundt nytt klubbhus på Reemyra.

Styret i hovedlaget informerer om prosessen rundt nytt klubbhus på Reemyra.

Natt til 5. august brant klubbhuset på Reemyra. Det ble raskt konkludert med at brannen var påsatt på yttervegg. Brannvesenet kom raskt til stede og gjorde en stor innsats for å begrense skader, unngå spredning av brannen og redde verdier i bygget. Klubbhuset ble brannskadet i hele takkonstruksjonen, i tillegg ble det mye vannskader i tak og vegger etter slukkingsarbeidet. På bakgrunn av disse skadene konkluderte forsikringsselskapet (Sparebank 1 Forsikring) at bygget var totalskadet og må rives. Riving av klubbhuset vil skje nå i slutten av oktober måned.

På bakgrunn av omstendighetene rundt brannen, har styret i idrettslaget bevisst holdt en lav profil og vil bruke god tid til å håndtere alle forhold rundt forsikringsoppgjør og videre planer for oppbygging av nytt klubbhus.

Vurderer alternative løsninger

Klubbhuset (og andre bygninger eid av Skogn IL) er fullverdiforsikret, dvs at forsikringsselskapet dekker kostnadene ved å sette opp et nytt klubbhus på eksisterende betongplate (288 m2), med de tekniske krav som stilles til nye bygg i dag. Hvis vi hadde bestemt oss for å bygge nytt klubbhus helt likt det gamle på samme betongplate, har vi trolig hatt ferdig klubbhus til våren 2018.

Styret i idrettslaget ønsker imidlertid nå å vurdere alternative løsninger på klubbhus og plassering av dette. Idrettslaget har pr i dag fire bygg på Reemyra (det eldste klubbhuset fra 1950 som styrkeløft benytter, garasje, lagerbygg og det brannskadde klubbhuset fra 1988). Vi vurderer derfor å bygge et nytt bygg som skal dekke de behov vi har i dag og overskuelig framtid. Samtidig må vi ta en beslutning om vi skal fjerne de tre gjenværende byggene samt diskutere trafikksikkerhet og parkeringsforholdene på Reemyra.

Styret har pr i dag ikke vedtatt hvilken løsning vi velger, men ønsker å bruke fram til jul før vi tar en beslutning. Vi har valgt å dele prosjektet i tre faser:

Fase 1: Forprosjekt, arealbruk og utvikling av Reemyra (sept-okt)
Se 20-30 år fram i tid, kartlegging av mulige løsninger, utarbeide 4-6 alternative plasseringer av klubbhus inklusiv videre arealbruk/utvikling av Reemyra.
Egen arbeidsgruppe er etablert, deltakere er Erlend Malum, Harald Røstad, Liv A. Nonstad og ekstern arkitekt.

Fase 2: Utarbeide forslag, tegninger, budsjett nytt klubbhus (okt-des)
Basert på beslutning fase 1 – utarbeide forslag til klubbhus med alternative løsninger, budsjett, finansieringsplan, utarbeide og sende forhåndsgodkjenning, legge fram forslag for beslutning.
Egen arbeidsgruppe etableres, inklusiv ekstern arkitekt.

Fase 3: Gjennomføring av byggeprosjekt nytt klubbhus (2018)
Innhente anbud fra entreprenører/firma for bygging. Basert på planer, tegninger, budsjett og føringer fra fase 2 – gjennomføre bygging av klubbhus. Egen arbeidsgruppe etableres.

Når fase 1 er ferdig og man er i gang med fase 2, vil styret i Skogn IL be inn til en klubbkveld for presentasjon av planer for utvikling av Reemyra og forslag til nytt klubbhus. Her vil det åpnes for en åpen dialog og diskusjon rundt forslagene som legges fram. Alle interesserte er velkomne.
Dato for klubbkvelden blir trolig i starten av november, dette vil bli offentliggjort på idrettslagets hjemmeside og facebook-side.

Vi i Skogn IL har i alle år vært flinke på dugnadsarbeid. Og nå får vi på nytt muligheter til å vise vårt engasjement for lokalsamfunnet og idrettslaget, til det beste for både unge og gamle.
Stig Søraker
Styreleder Skogn IL