Minneord, Ivar Berre

Ivar har vært én av de mest markante ledere i Skogn ILs 111-årige historie.

Foto: Roger M. Svendsen/Innherred.

Ivar har vært én av de mest markante ledere i Skogn ILs 111-årige historie. Av de mange oppgaver Ivar gjorde for idrettslaget og bygda kan spesielt følgende nevnes:

  • en habil utøver innen friidrett, hopp og fotball
  • styrets leder 1961-67
  • gruppeleder friidrett 1972-78
  • utvikling av Reemyra stadion, Torsbustadhytta og Skjøtingstua
  • forfatter av Skogn IL historie 1906-1981 (forøvrig sammen med Arnt Tore Andersen).

Dette og langt mer bidro til at Ivar i 1981 ble æresmedlem i Skogn IL.
Vi minnes Ivar som en kar med stort hjerte og engasjement for Skogn IL. Vi beundrer også hans bidrag i utviklingen av og tilretteleggingen for det vi i dag kaller folkehelse.
Vi takker Ivar for tydelig lederskap samt all sportslig og administrativ innsats i Skogn IL.
Og takk til Jorid for at vi fikk låne Ivar til utviklingen av vårt tradisjonsrike og stolte idrettslag.

Vi lyser fred over Ivars gode minne.

Med hilsen
Skogn IL
Ved styrets leder
Stig Søraker