Sakliste fra styremøte i hovedlaget 17.10.17

Styremøte 17.10.17, kl 19.00

Sted: Skognhallen

Nr Tema Ansvar Tid (min)
1 Orienteringer/status

– politiattester

– kontingent 2017

– tilgang kontoer

– frist for innmelding av spillemiddelsøknader til kommunen 15.10.2017

– lagets forsikringer

– påtvunget salg/dugnad

Stig/Svenn 30
2 Info fra gruppene – maks. 3 min. pr. gruppe Gruppelederne 30
3 Nytt klubbhus

–       Forsikringsdekning

–       Riving

–       Videre prosess – prosjektorganisering

–       Midlertidige behov på Reemyra

–       Åpent møte

Stig/(Harald) 30
4 Eventuelt Alle 10
5 Avslutning Stig 5