Framtidig snøproduksjonsanlegg i Levanger

Mandag 23. oktober arrangerte Levanger Kommune møte om framtidig snøproduksjonsanlegg. Skogn IL stille mannsterkt, med 11 interesserte og engasjerte deltakere.

Mandag 23. oktober arrangerte Levanger Kommune møte om framtidig snøproduksjonsanlegg. Skogn IL stille mannsterkt, med 11 interesserte og engasjerte deltakere.

Ski er en vesentlig del av vår kulturarv. I de senere år har man imidlertid i Norge sett en reduksjon av antall aktive innen skiidretten. Langrenn har opplevd mest nedgang, mens hopp/kombinert har hatt noe nedgang. Alpint har hatt et stabilt aktivitetsnivå, mens freestyle har registrert en økning i aktivitet.

På bakgrunn av manglende mengder natursnø i vårt og andre distrikt, ser man det nødvendig å etablere snøproduksjonsanlegg for å opprettholde skiinteressen.
Torsbustaden er utpekt som det anlegget eller området i regionen som best tilfredsstiller de ønsker og krav som stilles til et felles anlegg for hopp, langrenn, kombinert og alpint. I tillegg er Torsbustaden relativt nært der flesteparten i kommunen bor og ikke minst er det tilgang til vann fra nærliggende vannkilde. Målet er å skape forutsigbare snøforhold. Når man etablerer et snøproduksjonsanlegg, er man avhengig av vann, strøm og kuldegrader. Selv om man har intensjoner om å etablere et felles «kraftsenter» for snøproduksjon i distriktet, vil det være viktig å opprettholde de lokale skianleggene.

Det virker å være enighet blant alle parter og interessenter (kommune, idrettsråd, klubber, lag, Almenningen som grunneier) om at Torsbustaden kan bli dette «kraftsenteret» i distriktet. Det gjenstår imidlertid å avklare endel før prosjektet blir realisert, for eksempel økonomi, driftsform, samarbeid mellom kommune og alle lag/klubber. Levanger Kommune blir nå sentral aktør i det videre arbeid med å etablere plan og samarbeidsform for det videre arbeid.

For mer info, se Disposisjonsplan for Torsbustaden (Levanger Kommune).