Felles trening Skogn/Markabygda

For å se om et tilbud til G19-laget er «liv laga» gjennomfører vi fellestrening med Markabygda senior.

For å se om et tilbud til G19-laget er «liv laga» gjennomfører vi fellestrening med Markabygda senior.

Dette for å se om vi kan samarbeide om G19 og senior i vårsesongen. Det vil da være mulig å spille for både G19 og seniorlaget uten å bytte klubb, om det blir tilstrekkelig med spillere på G19-laget til å opprettholde laget i 2. divisjon og at klubbene formaliserer et samarbeid ila. vinteren.

  • Fellestreninga blir mandager kl. 20.00-21-30.
  • Onsdagstreningene trener Skogn G19 alene kl. 19.30-21-00.

Alle treninger gjennomføres på Reemyra kunstgress. Banen brøytes og saltes gjennom vinteren.

Trener for Skogn G19 er Anders Muren. Trener for Markabygda er Casper Utler.

Ass.trenere/oppmenn er: Ingvar Vinje/Mats Winnberg (Markabygda). Greger Pettersen/Vegard Knudsen (Skogn). Ta kontakt hvis dere har spørsmål til tilbudet/planer for sesongen.

Gamle og nye spillere er velkommen på trening!