Medlemskap i Skogn IL – Medlemskontingent 2018

Skogn IL vil i 2018 ta i bruk et nytt medlemsregister. Det blir derfor noen endringer med tanke på registrering av medlemmer og medlemskontingent.

Skogn IL vil i 2018 ta i bruk et nytt medlemsregister. Det blir derfor noen endringer med tanke på registrering av medlemmer og medlemskontingent. Du som medlem vil ikke merke mye til disse endringene, men vi ber deg lese denne informasjonen og ta kontakt dersom du har spørsmål.

Medlemskap og kontingent 2018

Medlemskapet i Skogn IL er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent. Kontingent betales til Hovedlaget etter mottatt betalingskrav. Dette sendes ut etter årsmøtet som avholdes i mars hvert år. Når kontingenten er betalt er man medlem i Skogn IL frem til man mottar ny betaling året etterpå.

Satser kontingent 2018:

Kr. 100.- per medlem

Merk:

Kr. 100.- per medlem er minstesats som er vedtatt i Norges Idrettsforbund. Styret i Skogn IL har bestemt at for 2018 settes kontingenten til denne minstesatsen. Dette vil bli vedtatt på årsmøtet i mars.

Det er ikke anledning til å gi rabatt på familiemedlemsskap, noe som er bestemt av Idrettsforbundet. Kontingenten gjelder per medlem og er personlig. Årsaken til dette er sammensatt, for mer informasjon om dette kan du lese her på Idrettsforbundet sin side https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/

Medlemskontingent og forsikring

Alle barn som er medlem av Skogn IL (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For mer informasjon om hvem forsikringen gjelder, og hva den omfatter kan du lese her

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

 

Annen generell informasjon

Alle som driver organisert idrett i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) må være medlem av et idrettslag og betale medlemskontingent. Dette gjelder om det er trening, kamper, konkurranser, stevner, cuper osv. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Kontingent må ikke forveksles med treningsavgift o.l.

Medlemskontingenten betales til Hovedlaget mens treningsavgiften betales til den enkelte sportsgren. Inntektene fra kontingenten benyttes til å dekke kostnader Hovedlaget har for hele klubben. Kontingenten danner også grunnlaget for støtte fra Norges Idrettsforbund. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent.

Treningsavgiften er kostnaden for å delta i en sportsgren og skal dekke kostnader den aktuelle gruppen har. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og kan variere både på årstrinn og nivå.