Årsmøte i Skogn IL

Hovedlaget i Skogn IL kaller inn til årsmøte.

Hovedlaget i Skogn IL kaller inn til årsmøte.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

 • Sted: Skogn barne- og ungdomsskole
 • Dato og tidspunkt: 21. mars 2018, kl 19.00

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag til endring av lagets lover i samsvar med NIFs lovnorm
 2. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

 1. a) Leder
  b) Styremedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett (bl.a. Levanger idrettsråd)
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Vedlegg til årsmøtet

Med vennlig hilsen
Styret