Referat fra årsmøte

Stig Søraker, Mette Ringstad og Svenn Frøseth ble takket for fremragende innsats i styret for hovedlaget i 2017.

Årsmøtet i Skogn IL ble avholdt onsdag 21. mars. Les protokoll mm. her.

Samtlige åtte særidrettsgrupper i idrettslaget var representert og presenterte årsmelding, regnskap og budsjett for 2017-sesongen.

Sunn økonomi og store verdier i anlegg
Hovedlaget orienterte om sin aktivitet og understreket av Skogn IL preges av sunn, god økonomi med gode verdier, spesielt med tanke på idrettslagets mange bygg og anlegg. Leder Stig Søraker takket alle for fantastisk innsats i 2017.

Medlemsregister og kontingent
Innføring og organisering av elektronisk medlemsregister har vært en viktig sak for hovedlaget i den siste tiden. Dette arbeidet videreføres i 2018. Fastsettelse av medlemskontingent til 100 kr. per medlem var egen sak på årsmøtet og ble enstemmig vedtatt. Dette i tråd med retningslinjer gitt av Norges idrettsforbund som har satt 100 kr. som en minstesats.

Endringer i styret for hovedlaget
Tre medlemmer av styret i hovedlaget var på valg i år; leder Stig Søraker, kasserer Svenn Frøseth og styremedlem Mette Ringstad. Valgkomiteens forslag var følgende: Leder, Vegard Knudsen og styremedlem Roar Enstad. Kasserer/styremedlem står fortsatt vakant og valgkomiteen jobber videre med et nytt navn til denne posten fram mot neste styremøte i Arbeidsutvalget (hovedstyret uten gruppeledere) mandag 9. april.

Nytt styre i hovedlaget, 2018
Leder: Vegard Knudsen
Nestleder: Erlend Malum
Sekretær: Johan Helge Sandberg
Styremedlem: Roar Enstad
Styremedlem: Ann Helen Sørmo
Styremedlem: ?

Vedlegg fra årsmøtet:
Lov for Skogn IL (vedtatt på årsmøtet)
Protokoll fra årsmøte
Årsmelding for Skogn IL hovedlaget

Intet årsmøte uten ei skikkelig marsipankake til kaffen 🙂