Oppsummering, styremøte 18.04.18

Kort oppsummering fra kveldens styremøte i Skogn IL.

Kort oppsummering fra kveldens styremøte i Skogn IL.

 • Orienteringssaker fra leder, bl.a. Idrettsregistreringen (IR) og Medlemsnett (MN). Frist 30. april for IR og kurs i MN 2. mai
 • Styret besluttet å innhente tilbud på redesign og utvikling av hjemmesiden. Forenkle publisering via mobil bla.a.
 • Styret besluttet å oppheve avtalen med Umbro/Intersport. Opp til særidrettsgruppene selv å framforhandle egne avtaler, f.eks. fotball, håndball, ski osv. Hovedlaget legger føringer for bruk av farger, logo og font.
 • Vi tar sikte på å utgi et klubbmagasin før jul, slik som tidligere. Oppsummering av sesongen 2018 med tekst og bilder. Distribueres til alle husstander i Skogn.
 • Styret vurderer å arrangere en «idrettsgalla» på Reehaugen mars 2019. Tas opp på neste styremøte.
 • Skogn IL skal markere seg som «Trafikksikker klubb» i 2018. Ulike tiltak iverksettes med mål om å vinne pris på 10.000 kr. Starter med «trafikksikkerhetsmarkering» på skoleveien fredag 20. april. Alle grupper oppfordres til å bidra.
 • Prosjektgruppe for nytt klubbhus på Reemyra v/Erlend Malum informerte om status for planene. Det inviteres til et «brukermøte» ila. få uker. Beslutning tas av styret før sommeren vedr. budsjett og endelig løsning for fasade og planløsning.

Styret i hovedlaget 2018

Irene Nakstad ble stemt inn som nytt styremedlem. Styret i hovedlaget blir da som følger:

 • Vegard Knudsen, leder
 • Erlend Malum, nestleder
 • Johan Helge Sandberg, sekretær
 • Roar Enstad, kasserer
 • Ann Helen Sørmo, styremedlem
 • Irene Nakstad, styremedlem

Stig Søraker og Svenn Frøseth fortsetter i støttefunksjoner for styret innen hhv. prosjekt og økonomi.