Siste nytt fra styret

Les referat fra møtet i Arbeidsutvalget for styret i hovedlaget tirsdag 22. mai her.

Referat fra kveldens møte i AU/styret i hovedlaget

Til stede: Ann Helen Sørmo, Johan Helge Sandberg, Roar Enstad, Erlend Malum, Vegard Knudsen.

 

Idrettsregistreringen

 • Innsendt og bekreftet mottatt.

Medlemsregister

 • Opplæringskurs for gruppene er gjennomført

Kontingent/økonomi

 • Info om kontingent legges ut på hjemmeside/FB
 • Medlemsnett benyttes når det er klart
 • Info om kontingenten 2019 må inn i klubbmagasinet før jul.

Umbroavtalen

 • Avtalen er oppsagt med begrunnelse i at hovedlaget ikke skal være tilknyttet en overordnet leverandøravtale. Gruppene gis anledning til å inngå separate avtaler. Retningslinjer for fargebruk/grafisk profil gis av hovedlaget/AU. Grupper/lag oppfordres til å følge disse retningslinjene ved nye bestillinger i 2018.

Klubbmagasin

 • Arbeidsgruppe er etablert. Utgis i desember 2018. Informasjon fra hver enkelt gruppe.
2. Nytt klubbhus
 • Prosjektskisse framlagt
 • Endelig planløsning er i det vesentligste klar. Brukermøte (fotball og styrkeløft) er gjennomført.
 • Løsningen må ta høyde for at granulathåndtering i forbindelse med brøyting, kan skje på en godkjent måte. Dette organiseres som eget prosjekt.
 • Presenteres som orienteringssak på styremøte den 12. juni.
3.  Eventuelt
 • Temakveld om spillemidler 31. mai. Stein Arne, Stig og Erlend deltar.
4.   Avslutning
 • Ny dato for neste styremøte blir 12. juni.