Byggestart for klubbhus i høst

Hvis alt går etter planen vil arbeidet med bygging av nytt klubbhus på Reemyra starte i høst.

Hvis alt går etter planen vil arbeidet med bygging av nytt klubbhus på Reemyra starte i høst.

Styret i hovedlaget i Skogn IL ga i et møte 12. juni sin støtte til prosjektgruppas planer for nytt klubbhus på Reemyra stadion. Styret i fotballgruppa har tidligere fattet et vedtak om plassering i tråd med prosjektgruppas planer.

Krav om granulathåndtering

Forprosjektskisser ble presentert på Støre gård under siste styremøte før sommeren og viser bl.a hvor klubbhuset er tenkt plassert. Her er det også hensyntatt hvordan klubben skal imøtekomme krav om håndtering av granulat fra kunstgressbanen.

– Det vil komme krav om håndtering av granulat (gummikuler) fra neste år. Derfor har vi valgt å ta hensyn til dette i planene for klubbhuset og se grunnarbeidet for begge prosjektene  i sammenheng. Vi mener dette blir en god og framtidsrettet løsning for Reemyra, sier Erlend Malum i prosjektgruppa.

Frigir plass til parkering

– Løsningen vil bruke deler av arealet for dagens gressbane, men vil samtidig frigi mye plass til parkering og evt andre fremtidige tiltak, sier prosjektleder Stein Arne Flovik.

Forprosjektskissene inneholder et nytt klubbhus på Reemyra som er ca. 500 kvm. stort fordelt på 2 etasjer. Huset inneholder bla.a. garderober (dame, herre, dommer), HC-toalett, heis, møterom, kiosk, kjøkken og treningsrom (erstatter klubbhus for styrkeløftgruppa). Det vil være mulig å leie møterom/kiosk til private selskap for alle medlemmer av Skogn IL.

Kostnadsramme på 12 mill. kr. 

Kostnadsrammen for selve klubbhuset er satt til 12 mill. kr. Av denne summen dekkes 6,8 mill. kr. fra forsikringsoppgjøret etter brannen i det gamle klubbhuset.

Planene hensyntar de krav som stilles ift spillemidler og momskompensasjon.

Forprosjektskisse nye Reemyra stadion.