Info om kontingent, Skogn IL

Hovedlaget og undergruppene jobber nå med å registrere alle aktive medlemmer i medlemsnett.

Hovedlaget og undergruppene jobber nå med å registrere alle aktive medlemmer i medlemsnett.

Det danner grunnlaget for utsending av faktura for medlemskap i Skogn IL.

Undergruppene skal oppdatere sine medlemslister innen 1. juli og medlemskontingenten vil deretter bli sendt ut på e-post til alle medlemmer. De som allerede har betalt inn vil enten ikke motta faktura på e-post eller kan se bort fra denne.

Medlemskontingenten må ikke forveksles med aktivitetsavgift for deltakelse bla.a. i fotball og håndball.

Info om kontingent finner du her