Siste nytt fra styret

Nytt styremedlem, behov for ny webansvarlig og dugnadsfolk til trimtrappa. Les referat fra styremøte i hovedlaget onsdag 22. august.

Nytt styremedlem, behov for ny webansvarlig og dugnadsfolk til trimtrappa. Les referat fra styremøte i hovedlaget onsdag 22. august.

Tid: 22.08.18 kl. 19.00.

Sted: Skogn Barne- og Ungdomsskole

Til stede: Hans Petter, Harald, Marie, Bjørn Ståle, Rita, Ann Helen, Erlend, Roar, Jan Tore,
Vegard K. (møteleder) og Johan (referent).

Fravær: Handball, Alpint og Sykkel 

 • Orienteringer/status
 • Registrering av omsetning for MVA-kompensasjon

Frist 15.08.18. Registrering er utført for hele laget.

 • Ny hjemmeside for hovedlaget

Behov for ny web-ansvarlig. Alle anmodes å komme med forslag.

Viktig at gruppene oppdaterer sine sider. Mye gammelt ligger der i dag.

Beslutning om utarbeidelse av ny hjemmeside legges på vent (6 mnd.)

 • Klubbmagasin

Hver gruppe oppsummer t.o.m. starten av oktober. Frist for gruppene settes til 15. okt. Lengde ½ A4-side med tekst. Kontaktinfo og bilder kommer i tillegg. Marthe Skjesol, Roger Svendsen og Øystein Veske skal bidra i tillegg. Det tas sikte på utsending i månedsskifte nov./des.

 • Klubbprofilering

Det legges opp til å bestille klistremerker til bil

 • Idrettsgalla

Det arbeides ut fra dato 30. mars på SKOFO. Arrangeres som et utvidet årsmøte. 

 • Årshjul 2018

AU-møte 18.09.18

Oppfølging av politiattester – hver gruppe tar en gjennomgang i september.

Styremøte 17.10.18

 • Info fra gruppene

Fotball

Flere lag har deltatt på Storsjøcup – vant publikumsprisen. J13 spilte B-finale og J12 spilte A-finale. J14 deltok i Norway Cup – kom til 8-delsfinale. 

Full fart på høstsesongen. Stor press på bruk av kunstgrasbanen. 

Det skal avholdes møte med IL Sverre, LFK og Nessegutten med tema om at LFK stiller lag i G14. Dette har medført at de andre lagene har mistet spillere og fått problemer med å stille lag.

Det er mistanke om uønsket rusbruk på Reemyra. Det vurderes å invitere kommunens ungdomskontakter til styremøte 17.10.18 for å orientere om problemstillingen.

Styrkeløft

To løftere har deltatt under NM-uka i Sandnes. Det ble sølvmedalje til Alexandra Voll Skrove. 

Ut over dette vanlig aktivitet med 20 aktive. 

Friidrett

Deltatt med ett lag under St Olofsloppet. Fullførte med stil. I tillegg hadde gruppa ansvar for to vekslinger.

Stilte med 3 lag under Levangerstafetten. Det bør motiveres til at flere stiller lag på Levangerstafetten.

Det er utetreninger på mandager. Innetreningene starter i hallen i starten av oktober (mandager kl. 18.30). Fin trening som er åpen for alle.

Ski

Utenfor sesong. Relativt lite aktivitet på sommeren.

Idrettsskolen

Sesongen starter i midten av september. Det arbeides med å skaffe trenere. 

 • Nytt klubbhus

Avholdt møte i en utvidet prosjektgruppe den 21.08.18. 

Utkast endelige tegninger er mottatt. Geoteknisk undersøkelse er gjennomført. Ikke behov for spesielle geotekniske tiltak.

Det jobbes med å skaffe dokumentasjon (ferdigprosjektering) som grunnlag for byggesøknad, anbudsrunder mm.

Det arbeides for byggestart i høst og ferdig hus til fotballsesongen starter våren 2019.

Det må lages en avtale for fordeling av driftsansvaret for huset mellom styrkeløft og fotball. 

 • Medlemsnett

Målsetting om å få utarbeidet fullstendige medlemslister innen utgangen av 2018. Roar er superbruker og er disponibel til å bistå gruppene med å legge inn medlemmer i registeret.

For 2018 legges det opp til en manuell løsning for innkreving av kontigent.

 • Nytt styremedlem i hovedlaget

Valgkomiteen har kommet med forslag til Rita Johnsen som ny kandidat til hovedstyret. Enstemmig valgt som nytt styremedlem for 2 år.

 • Eventuelt

Trimtrappa er ikke helt ferdig. Gelender gjenstår og dette har Skogn IL et delansvar for. Det er behov for dugnadsfolk til dette.

Nytt ordinært styremøte 17. oktober 2018 kl. 19.00.