Velkommen til ny sesong!

Styret i Idrettsskolen har hatt sesongens første styremøte og lagt plan for kommende sesong. Oppstart for miniidrett og allidrett blir tirsdag 18. september 2018.

Skogn IL ønsker at flest mulig barn skal benytte seg av aktivitetstilbudene Idrettsskolen har, derfor har styret vedtatt en kraftig reduksjon i medlemsavgiften. For de minste medlemmene – fra 0 t.o.m. 5 år – blir tilbudet gratis. For de eldste medlemmene – fra 6 t.o.m. 9 år, som har et trenerstyrt aktivitetstilbud – blir medlemsavgiften kr. 100 per medlem. Husk at alle medlemmer må betale kontingent til Skogn IL for å få lov til å benytte seg av idrettslagets aktivitetstilbud.

Aktivitetstidene blir som tidligere:

  • Hallaktivitet tirsdager (Skognhallen):
    • Miniidrett kl. 17:00-18:00
    • Allidrett kl. 18:00-19:00
  • Bade-/svømmeaktivitet onsdager (Skogn svømmehall):
    • Felles aktivitet for begge grupper kl. 17:00-18:00

Påmelding skjer via påmeldingslapper ved første gangs oppmøte i Skognhallen. Dersom man kun ønsker å benytte seg av bade-/svømmeaktivitet, ta kontakt med styreleder Marie Wanderås.

Styret ønsker alle barn velkommen til en sesong fylt av lek, moro og aktivitetsglede.