Idrettsskolen søker nye styremedlemmer

Da flere av Idrettsskolens styremedlemmer ikke stiller til gjenvalg etter årets sesong, ønsker vi å komme i kontakt med aktuelle kandidater for vervene som styreleder, kasserer og styremedlem.

Styrets leder, kasserer og ett styremedlem stiller ikke til gjenvalg etter sesongen 2018/2019. Idrettsskolen vil derfor trenge nominasjoner til de aktuelle vervene så snart som mulig, eller direkte henvendelser fra interesserte kandidater. Alle henvendelser bes rettet til styreleder Marie Wanderås, enten per e-post – marie.wanderas@hotmail.com – eller tlf. 47 61 60 53.

Ny leder vil bli valgt inn i styret fra høsten 2019, men styret ser positivt på om påtroppende leder ønsker å gjøre seg kjent med vervets ansvarsområder så snart som mulig.

Styreleder deltar i Hovedlagets styremøter og har ansvar for å sette sammen eget styre for Idrettsskolen med minimum 2 styremøter per år. Styret for Idrettsskolen har ansvar for å søke om hall- og bassengleie, samt eventuelle spillemidler, ansette trenere, organisere medlemsregistrering og sørge for at medlemmene får relevant informasjon tilknyttet aktivitetstilbudet.