Ny leder valgt for Skogn IL

Skogn IL gjennomførte et ekstraordinært årsmøte 28. august. På agendaen sto valg av styreleder.

Skogn IL gjennomførte et ekstraordinært årsmøte 28. august. Stig Søraker ble valgt til leder for Hovedlagets styre.

Hovedlagets styre består av følgende øvrige medlemmer:

Erlend Malum (nestleder), Grethe Johansen (sekretær), Roar Enstad (kasserer), Rita Irene Johnsen (styremedlem) og Tommy Gustad (styremedlem).