Utmerket dugnadsinnsats på nytt klubbhus!

Dugnadsbasene Erlend Malum og Rune Kvarsvik melder at dugnadsarbeidet i 2. etasje på nytt klubbhus går utmerket. Kjøkken, møterom, HC-toalett, styrkeløftsrom, speakerrom og gangparti tar form. Og kjøkkeninnredningen monteres snart.

I mens jobber Kjølen og Nydal iherdig i første etasje. Garderober, kjøkken, restaurant, lager og gangparti bygges i henhold til plan.

Prosjektleder Stein Arne Flovik er godt fornøyd med status og framdrift. Vi får et flott klubbhus, som er planlagt ferdig i midten av april.