Møte Torsbudstaden snøproduksjon 24. februar 2020

Agenda:

  • Velkommen
  • Hovedpunkter grunnlagsrapporten
  • Interimstyrets arbeid
  • Fremtidig organisasjonsmodell i Torsbustaden
  • Inspirasjon
  • Vi løfter blikket
  • Hvem bør delta som eiere?
  • Interimstyrets anbefaling så langt

Pause m/ kaffe

  • Innspill fra dere
  • Oppsummering

Møtetid: 19-21

Velkommen!