SNØPRODUKSJON I TORSBUSTADEN – MØTE MANDAG 24.FEBRUAR KL.19 I AUDITORIET PÅ SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Agenda:
Velkommen
Hovedpunkter grunnlagsrapporten
Interimstyrets arbeid
Fremtidig organisasjonsmodell i Torsbustaden
Inspirasjon
Vi løfter blikket
Hvem bør delta som eiere?
Interimstyrets anbefaling så langt
Pause m/ kaffe

Innspill fra dere
Oppsummering

Møtetid: 19-21

Velkommen!
På vegne av Interimstyret for Torsbustaden snøproduksjon
Kjersti Nordberg