Referat fra årsmøte Skogn IL 2020

Årsmøtet i Skogn IL ble avholdt onsdag 17. juni 2020 på Reemyra klubbhus

Samtlige åtte særidrettsgrupper i idrettslaget var representert og presenterte årsmelding, regnskap og budsjett for 2019-sesongen.

Kort oppsummering av årsmøtet:

  • Alle saker ble behandlet og godkjent av årsmøtet.
  • Ett medlem i styret for 2019 gikk av etter årsmøtet; Rita Johnsen (styremedlem)
  • Nytt styremedlem ble valgt inn; Ann Helen Sørmo
  • Per Viborg ble utnevnt til revisor. Rune Kvarsvik gikk av som leder i valgkomiteen og ble erstattet av Ida Bøhn. Erik Sørlie Fallan ble valgt inn i valgkomiteen.
  • Hans Petter Krogstad ble utnevnt til æresmedlem i idrettslaget. Skogns jenter 13 fotball fikk årets innsatspokal under 17 år, og Amund Solli fikk innsatspokal for over 17 år.

Nytt styre i hovedlaget 2020

Leder: Stig Søraker
Nestleder: Erlend Malum
Sekretær: Grethe Johansen
Styremedlem: Roar Enstad
Styremedlem: Tommy Gustad
Styremedlem: Ann Helen Sørmo

Vedlegg fra årsmøtet:

Årsmelding hovedlaget 2019

Protokoll årsmøte 17.06.20

Lov Skogn IL 2020

Stig Søraker ble gjenvalgt som leder i Skogn IL