PENGEGAVE FRA AASEN SPAREBANK

Representanter fra styret Skogn il håndball og Aasen sparebank sammen med spillere fra j/g 16

 

Aasen sparebank ønsker å gi støtte til lokale klubber i en utfordrende covid 19 periode. Håndballgruppa i Skogn var så heldige å få en pengegave på 40 000 fra sin trofaste hovedsponsor gjennom mange år.

En stor takk til Aasen sparebank.