Har du lyst til å prøve håndball? Sjekk ut treningstidene i Skognhallen

VI I SKOGN IL HÅNDBALL ØNSKER NYE OG GAMLE SPILLERE VELKOMMEN PÅ TRENING I SKOGNHALLEN. 

Mini: Torsdager 17.30-19.00

Gutter/Jenter 9/10: Mandager 16.00-17.00, Onsdager 17.00-18.30 og Torsdag 16.30-17.30

Gutter 12: Tirsdag 16.00-17.00 og Fredag 16.30-18.00

Jenter 13: Mandag 17.00-18.30 Onsdag 18.30-20.00

Jenter 15: Tirsdag 19.00-20.30, Onsdag 18.30-20.00 og Fredag 18.00-19.30

Herrer 3 div: Mandag 20.00-21.30, onsdag 20.00-21.30 og Torsdag 19.00-20.30

Herrer 4 div: Tirsdag 20.30-22.00