Nye koronarestriksjoner for Skogn IL

Hei, med ønske om et godt nytt år.

Det nye året starter imidlertid ikke så godt, med negativ utvikling av korona (i tillegg til håndtering av raset i Gjerdum).

Vi i Skogn IL kan og skal bidra til å redusere smittefaren. Med bakgrunn i myndighetenes føringer i dag (søndag 3. januar), har styret besluttet å stanse alle organiserte innendørs fellestreninger (eks håndball, friidrett, allidrett, sykkel). Heller ingen utendørs fotballtreninger skal gjennomføres. Skigruppa skal mandag 4. januar ha dialog med kommuneoverlegen for å avklare føringer med hensyn til treninger og konkurranser.
Det utøves pr i dag ikke toppidrett i idrettslaget, derfor ingen unntak fra føringene.
Vi avlyser/utsetter i tillegg aktuelle møter i idrettslagets regi.

Disse beslutningene gjelder i første omgang fram til 18. januar.

For styret i Skogn IL
Stig Søraker
Styreleder