Aktivitet på skøyteisen!

Da er vi i gang på isen på Reemyra. Godt besøk på første dag, men samtidig god plass til hver enkelt.

Vi legger nytt islag i løpet av uka når vi får litt høyere temperatur. Da blir det også lettere å få til glatt is.

Takk til Vidar Andersen, Marius Gripp og Alan Hough for bistand til å få til isbane på Reemyra igjen!

 

Mvh for styret

Stig Søraker