Innkalling til årsmøte i Skogn IL 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Skogn IL.

Årsmøte avholdes 19. Mai 2021 kl. 18.00 – 21.00 på Skogn Folkehøgskole.

Dersom noen utenfor styret ønsker årsmøtedokumenter digitalt før årsmøte, kan du henvende deg til Grethe.Johansen@helse-nordtrondelag.no

Ved spørsmål som gjelder årsmøte, kan spørsmål rettes til Ann Helen Sørmo (tlf. 9170 9170 eller annhelen75@icloud.com).

Velkommen til årsmøte!

 

Mvh.

Styret