Minneord Kristin Fostad

Kristin Fostad, æresmedlem i Skogn IL, døde 28. mai – 96 år gammel.

Skogn IL har mye å takke Kristin for. Sammen med venninner tok Kristin allerede i 1942 initiativ til å starte organisert håndballtrening i heimbygda og ble leder for denne gruppa fra starten. I 1947 ble håndballjentene tatt opp som egen gruppe i klubben. Med dette kom Kristin inn i styret for idrettslaget, for øvrig det første kvinnelige medlem i styret. Hun var leder i håndballgruppa fram til 1949. Kristin var også leder for håndballgruppa i 1968/69. I perioden 1989-94 var Kristin leder for hovedlaget i Skogn IL.

I 1994 fikk hun oppgaven med å bygge opp og utvikle Expo-messa i Skognhallen, dette var et ansvar hun hadde i seks år.

For sitt store engasjement ble Kristin i 1996 tildelt æresmedlemskap i Skogn IL.

Kristin har representert idrettslaget utover heimbygda og fått utøve sitt store samfunnsengasjement innenfor idrettspolitikk, gjennom å være leder for Inntrøndelag Håndballkrets, styremedlem i Nord-Trøndelag Idrettskrets og medlem av Statens Idrettsråd.

Vi minnes Kristin som en dame med stort engasjement for Skogn IL generelt og håndball spesielt. Hun var ikke redd for å utfordre det etablerte i lokalsamfunnet. Kristin var handlekraftig, en god organisator og en leder som var tydelig i kommunikasjonen, samtidig som hun var en dame med godt humør.

Vi lyser fred over Kristins gode minne.

 

For Skogn IL
Stig Søraker
Styreleder