DUGNAD

Vi har i løpet av den siste uken gjennomført dugnader på Reemyra.
Det har blitt samlet og renset granulat, plukket søppel, og snekret gjerde på snølomma.

Styret i fotballavdelingen vil gi en stor takk til de som bidro i dugnadene.
Klapp dere selv på skuldra – dere gjorde en flott jobb!

For styret
Silje Aabakken