Fritidskortet i Levanger «Friskus»

Støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge i familier med økonomiske utfordringer.

Trang familieøkonomi kan gjøre det vanskelig å betale for barnas fritidsaktiviteter. Derfor har Levanger kommune innført Frititidskortet.

Dette gjelder for barn mellom 6 og 18 år, og Fritidskortet «Friskus» bidrar i hovedsak til å dekke utgifter til medlemskap og aktivitetsavgift.

Gå inn på Levanger Kommune via linken og les mer om hva fritidskortet er og hvordan du skaffer det:

https://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Fritidskort-for-barn-og-ungdom/