Allidrett

SKOGN IL Allidrett har trening for alle fra 1.-4. trinn tirsdager.
Følg med på Facebook «Skogn IL Allidrett» og Hoopit for oppmøte og tidspunkt.
Påmelding i Hoopit. Pga koronabegrensninger deles gruppa innendørs, når det ikke er trening i Torsbustaden/utendørs.
Miniidrett: Åpen hall for førskolebarn kan dessverre ikke gjennomføres med nåværende koronarestriksjoner.