Siste innetrening mandag 28.3 kl 18.30 -20.00

Vårens siste innetrening blir mandag 28.3. Vanlig basistrening fra kl 18.30-20.00. Løpetur ute kl 18.00 før de som vil. Velkommen!