Årsmøte Skogn IL – ikke funnet ny leder og kasserer

Årsmøte for Skogn IL for året 2021 ble gjennomført 21. mars 2022 på klubbhuset på Reemyra. Det var 20 medlemmer til stede.

Gjennomgang av årsmeldinger, regnskap og revisorberetninger viste et 116-årig idrettslag som er administrativt veldrevet med god økonomi og god styring i alle ledd.

Det var ved årsskiftet 675 betalende medlemmer.

De største oppgavene det siste året har vært håndtering av Covid-19, etablering/videreutvikling av administrative rutiner, overføring av ansvar for Torsbustaden fra idrettslaget til skisenteret, ferdigstilling og åpning av nytt klubbhus på Reemyra samt etablering av åtte tiltak for økt rekruttering av barn og unge til fysisk aktivitet.

Ett vedtak vedrørende organisering ble vedtatt: Allidrett vil fra skolestart 2022 organisere barn opp til og med 8 år (2. klasse).

Når det gjelder valg av nytt styre, kom vi oss ikke helt i mål:

– Det er ikke funnet erstatter for styreleder Stig Søraker 

– Det er ikke funnet erstatter for kasserer Roar Enstad 

– Stig Myhr erstatter Ann Helen Sørmo som styremedlem

Elin Bjørnstad erstatter Camilla Støre som leder av allidrettsgruppa

– Kåre Johan Trælnes erstatter Silje Aabakken som leder av fotballgruppa

– Tommy Vangen erstatter Marita Vaterholm som leder av styrkeløftsgruppa 

Ikke på valg:

-nestleder, Tommy Gustad. 

-sekretær, Karoline J. Aabakken 

-styremedlem, Pål Gunnar Fuglstad 

-ski/hopp/alpint, Øystein Veske 

-sykkel, Bjørn Odin Vist 

-håndball, Raymond Holthe 

-friidrett, Bjørn Ståle Eikrem 

Valgkomiteen vil nå jobbe videre for å finne ny styreleder og kasserer.  
Ekstraordinært årsmøte vil bli avholdt mandag 25. April 2022.