Ekstraordinært Årsmøte Skogn IL 20.juni

Det blir Ekstraordinært Årsmøte i Skogn IL mandag 20.juni 2022 kl.1830-19.00 på Reemyra klubbhus for valg av to nye posisjoner i styret:

Ett tredje medlem i valgkomiteen + valg av vara AU/styremedlem.

Forslag til kandidater kan meldes til Marte Myhr, e-post: Marte.Myhr@ntebb.no