Årshjul 2021

Årshjul Skogn IL Fotball 2021

Januar

 

Påmelding til seriespill                                          25.01.21

Påmelding til NM og OBOS cup                           25.01.21

Oppdatere roller i FIKS

Innlevering av lagsregnskap til kasserer for felles bokføring

Styremøte – avlyst

 

Silje

Silje

 

Silje

Lagene

Februar

 

Regnskap til revisjon                                           15.02.21

Oppdatere treningsavgift                                    20.02.21

Nominere kandidater til innsatspokal/æresmedlem

Styremøte                                                            17.02.21

 

Gina

 

Gina

 

Styret

Styret

Mars

 

Årsmelding

Tine Fotballskole                                -avlyst         15.03.21

Årsmøte                                                                 16.03.21

Fakturere sponsorer

Oppdatere hjemmesiden etter valget

Oppfølging av politiattester

Sette opp kioskvakter

Dommerkurs

Møte ang knøtteturneringer

 

 

 

Silje

 

Elin

 

Styret

Gina

Morten

Elin

 

Ingrunn

Silje

 

April

 

Spilleregistrering

Trener/lagledermøte

Utstyrsbagger til lagene

Justere treningstider til sommer trening

Godkjenne sportsplan

Styremøte                                                               13.04.21

Årsmøte hovedlaget                                               21.04.21

 

 

Gina

Styret/sportslig

Morten

Jostein

Styret

Styret

 

Silje/Gina

Mai

 

Klubbdugnad

Rydde/vaske dugnad på og rundt Reemyra Stadion og klubbhus

Åpning av nytt klubbhus

Styremøte                                                                11.05.21

 

 

 

 

 

 

Styret

Juni

 

Justeringer seriespill                                                10.06.21

Styremøte                                                                15.06.21

Innlevering av lagsregnskap til kasserer for felles bokføring

 

 

Silje

Styret

 

Lagene

Juli

 

Sommerhilsen hjemmeside

 

 

Silje / Morten

August

Sette opp kioskvakter

Trener/lagledermøte

Oppfølging av politiattester

Styremøte                                                               17.08.21

 

Elin

Styret/sportslig

 

Styret

September

Halvårsmøte regnskap                                            01.09.21

Rydde/vaske dugnad på og rundt Reemyra Stadion og klubbhus

Utstyrsbagger til lagene

Revidering av sportsplan

Knøtteturnering

Styremøte                                                               14.09.21

 

Gina

 

 

Morten

Styret

 

Styret

Oktober

Justere treningstider til vintertrening

Styremøte                                                             19.10.21

 

Jostein

Styret

November

Klubbdugnad

Styremøte                                                             23.11.21

 

 

Styret

Desember

Er det noen som burde fått en oppmerksomhet til jul?

Julehilsen hjemmeside

Skrive årshjul 2022

 

 

Silje / Morten

Silje

 

 

Andre gjøremål:

  • Påmelding cup gjøres fortløpende av lagene selv
  • Påmelding til Storsjöcup gjøres av leder
  • Hjemmesideartikler
  • Kampoppsett oppdateres fortløpende
  • Møter i hovedlaget